hopehealing

PHONE: 1300 739 899

[email protected]

HÃY LÀ SỰ THAY ĐỔI

 • Leave blank to let Mercy Ships decide
 • 380,000.00 ₫
  880,000.00 ₫
  1,800,000.00 ₫
  2,800,000.00 ₫
  3,800,000.00 ₫
  6,800,000.00 ₫

Secure 128bit encryption
Protected by an industry-standard high grade 128bit encryption, using SSL technology. See our Privacy Policy

This site is secured with Comodo

Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới bằng cách tận lực mang lại hy vọng và trị bệnh thông qua tổ chức Mercy Ships. Bất kể bạn có hiến tặng một lần hay tham gia vào cộng đồng những người cho đi thường xuyên của chúng tôi, bạn vẫn sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những người không có được nguồn giúp đỡ nào khác.

How your donations are allocated

Donation graph

87c of each dollar Mercy Ships receives goes straight to our Ship and Field Operations - providing surgeries and world-class medical care to those who have no other hope. As little as 13c is set aside for the general costs and overhead expenses.